Rodos, Lindos

rodos2

Rodos nazywana „wyspą słońca”, gdzie świeci ono przez ponad 300 dni w roku, wiąże się z ciekawym mitem o swoim powstaniu. „Kiedy Zeus dzielił świat pomiędzy różnych bogów, zapomniał nieobecnym przy tym Heliosie - bogu słońca. Ten dotknięty niesprawiedliwością, zaproponował, aby Zeus dał mu ziemię, która wyłoni się z morza”. Wyspa Rodos leży na Morzu ...