Sydney

To najbardziej różnorodne kulturowo miasto Australii rozciąga się na obszarze ok. 115 razy większym niż Paryż. Obejmuje ponad 400 przedmieść, z których najdalsze leżą 96 km od Centrum. Sydney leży na południowo- wschodnim wybrzeżu Australii – rozpościera się wokół najpiękniejszego portu na świecie. Symbolem miasta jest Sydney Opera Mouse. Jest to budynek w kształcie żagli. Sala ...